web site maker

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการทำเว็บไซด์

เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการทำเว็บไซด์ที่ผู้จ้างทำเว็บควรทราบ เพื่อได้งานที่สวย รวดเร็ว และทันตามกำหนดเวลา

ชื่อเว็บไซด์

ควรจดชื่อเว็บไซด์ ไม่สั้นหรือยาวจนเกินไป ชื่อเว็บต้องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน ไม่ผสมตัวเลขและข้อความภาษาอังกฤษ หรือเครื่องหมาย - และอื่นๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้เข้าชมเว็บไซด์ของท่านจดจำได้ง่าย สกุลในการจด เป็น .com .net
(ไม่มีบริการจดชื่อโดเมนเป็นภาษาไทย)

ข้อมูลรูปภาพ

การจัดทำข้อมูลรูปภาพ ควรมีการแบ่งออกเป็นหมวดหมู่หลัก หมวดหมู่ย่อย ชนิดประเภทของสินค้า เป็นชนิดๆไป เพื่อง่ายต่อการเรียงลำดับ การเชื่อมลิ้งค์ภายในเว็้บไซด์ ที่สำคัญลูกค้าจะได้เข้าหาข้อมูลต่างๆได้ง่ายและรวดเร็ว

ข้อมูลข้อความรายละเอียด

ในแต่ละหน้าควรกำหนดข้อมูลว่าหน้าต่างๆ จะมีข้อความอะไรบ้าง เป็นหน้าๆ หรือหัวข้อๆไป เช่น ข้อความหน้าแรก ข้อความประชาสัมพันธ์ ข้อความใต้ภาพ ชนิดของสิ่งค้า และรายละเอียดต่างๆ แบบย่อและแบบเต็ม

กำหนดหน้าในเว็บ

ในเว็บไซด์ ควรมีการกำหนดหน้าต่างๆ เพื่อง่ายและรวดเร็วในการลงข้อมูล เช่น หน้าแรก เกี่ยวกับเรา สินค้าบริการ แกลอรี่ ติดต่อเรา เป็นต้น

เอกสารที่ต้องการให้ลูกค้าดาวน์โหลด

สามารถเตรียมเอกสารเพื่อให้ลูกค้า Down load เช่น
แคทตาล็อคสินค้า ใบเสนอราคา ตัวอย่างสินค้า เป็นไฟล์ word หรือ ไฟล์ PDF 

ที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อ

เบอร์โทร อีเมล์ เฟสบุ๊ค และที่อยู่ที่ต้องการให้ลูกค้าท่านติดต่อและเข้าถึง ที่อยู่หรือแผนที่เส้นทางในการเดินทาง กรณีมีให้แนบมาด้วย

ระยะเวลาในการจัดทำ

การจัดทำขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเว็บไซด์ รวมถึงข้อมูลที่ท่านส่งให้กับทางเรา ขาดหล่น หรือครบถ้วน อยู่ในระหว่าง 7-30 วัน

การแก้ไขก่อนส่งมอบ

หลังทำเว็บไซด์เสร็จ เราจะทำการอัปขึ้นหน้าเว็บไซด์ เพื่อให้ท่านตรวจท่านก่อน และทำการแก้ไขและส่งงานต่อไป

เว็บไซด์ที่ดี ไม่ได้อยู่ที่หน้าตาเว็บสวยอย่างเดียว แต่เว็บไซด์ต้องมีองค์ประกอบที่ต้องตอบโจทย์ในการเลือกหาข้อมูลได้ง่าย  เข้าถึงไว และค้นหาเจอ

Mr.Wanmai S.

Webmaster Rayongweb.net